Vrtané studny

Vrty pro tepelná čerpadla
Hledání vody pro studny
Poradentství

CStduny Služby v oblasti vrtaných studní

 • Vyhledání pramenů pro vrtané studny
 • Studniční vrty pažené (tzv. vrtané studny)
 • Čerpací zkoušky vrtané studny
 • Průměry vrtaných studní 110 mm až 360 mm
 • Pažení vrtané studny v PVC s hygienickým atestem na pitnou vodu
 • Vrty pro osazení technologií tepelného čerpadla (tzv. vrty pro tepelná čerpadla )
 • Hydrogeologické posudky, projekty, závěrečné zprávy pro vrty a vrtané studny
 • Podklady pro stavební povolení vrtané studny a hlubinných vrtů
 • Jednání s báňským úřadem (nutné pro vrty a vrtané studny nad 30 m)
 • Dokumentace vrtů a studní pro báňský úřad
 • Zajištění čerpadel, vodáren, pump a další technologie pro vrtané studny a vrty
 • Zajištění šachet po vrtu vrtané studny
 • Poradenský servis pro hlubinné vrty a vrtané studny